Poznejte krásu Chřibů!

Chřiby s hradem Buchlovem a Barborkou
Horské pásmo Chřiby, nazývané často rovněž jako Buchlovské kopce, zaujímá rozlohu 335 km2 a vytváří pomyslnou hranici mezi severně položenou rovinou Hané a jižními rovinami Slovácka. Nejvyšším bodem je Brdo (586,7 m.n.), na němž lze navštívit rozhlednu. Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné krajinářské lokality, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem. Nachází se zde
0

Relaxační koupel s přáteli či rodinou pod širým nebem, v létě i v zimě, ve dne i v noci si již brzy budou moci vyzkoušet a užít návštěvníci Chřibů. Speciální horské wellness, tzv. sudový park, se chystá přímo v jejich srdci, na statku Zikmundov. Tři koupací sudy, z nichž dva budou s elektrickým vytápěním a jeden s vytápěním na dřevo budou doplněny i venkovní dřevěnou saunou. 

Vybrali jsme pro vás