Ukrojte si u nás

Až do 15. března 2017 můžete v Muzeu v Podhradí v Buchlovicích navštívit výstavu UKROJTE SI U NÁS. Chleba je základní potravinou, která provází člověka od doby, kdy se z pouhého lovce a sběrače stal zemědělcem. Historii a současnost chleba, ale i zvyky a pověry s ním spojené přibližuje právě zmíněná výstava. Od pradávna lidé nahlíželi na chléb jako na Boží dar a zacházeli s ním s velkou úctou. Výstava se proto snaží návštěvníkům ukázat původní proces výroby chleba.

Scroll to Top