Buchlovice

První písemná zmínka o obci se nachází v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1207. Ovšem archeologické nálezy dokazují existenci osídlení již v době paleolitu a neolitu. Na počátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. Od roku 1540 se Buchlovice staly trvalou součástí buchlovského hradního panství, jehož majiteli byli i vladykové ze Zástřizl, baroni Petřvaldové a hrabata Berchtoldové. V době předbělohorské byla obec evangelická. K významným datům obce patří rok 1699, kdy Jan Dětřich Petřvaldský zahájil stavbu zámku, který byl dostavěn v roce 1707. Rozvoji Buchlovic v 18. a 19. století pomohla skutečnost, že byly střediskem panství a do roku 1848 sídlem vrchnostenských úřadů. Dne 20. května 1805 byly Buchlovice povýšeny císařem Františkem I. na městečko. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.
Mezi významné akce v Buchlovicích pořádané a hojně navštěvované patří Buchlovské hudební léto, Den vína, Hody s právem, Festival česneku, Kuličkiáda a Kosecké písně.
V katastru obce se nachází přírodní rezervace Holý kopec a přírodní památky Barborka, MakovicaMaršava.

Scroll to Top