Salaš

Obec dlouhodobě slouží jako rekreační zázemí města Uherské Hradiště. Počet obyvatel tu proto v letních měsících naroste o téměř stejné množství rekreantů. V těsné blízkosti obce je vystavěno více než 100 rekreačních chat a v obci slouží k rekreaci na 30 rekreačních chalup.

Obec žije poměrně bohatým kulturním a sportovním životem, tradičními událostmi jsou v obci košty slivovice, Salašská pouť, Neckyáda, atletické přebory dětí a řada soutěží v požárním sportu. Každoročně si koncem dubna občané připomínají 20 salašských občanů, zavražděných na sklonku 2. světové války ustupujícími německými okupanty.

Obcí prochází několik značených turistických tras, křižujících pohoří Chřiby, dále jedna dálková a několik regionálních cyklotras. V katastru obce jsou vyhlášeny tři přírodní památky, zahrnující staré porosty kyselých a zakrslých bučin.

V obci či v její blízkosti najdete historické památky – Památník salašské tragédie, Památník partyzánského oddílu „Olga“ nebo Pomník padlých partyzánů na Bunči. K přírodním památkám zde patří skalisko Buchlov kámen, skupina pískovcových hlav na volném prostranství nazvaná Zavěšené skály, Zlacká studánka nebo studánka U lvích hlav. K oblíbeným turistickým cílům dále patří nejvyšší bod Chřibů Brdo s kamennou rozhlednou, turistické a rekreační středisko Bunč, Myslivecká střelnice Salaš a nově také moderní dřevěná rozhledna Salaš ve tvaru dvou sedmiček.
 www.salasuh.cz

Scroll to Top